vrijdag 12 april 2013

Together we build a brighter future!


Als individu, gemeenschap, land en wereldburger kunnen wij alle uitdagingen aan, als we dat maar doen vanuit gezamenlijkheid.

1.Wij geloven in verbinding met jezelf. Dat betekent dat ieder individu voor zichzelf vaststelt wat hij of zij wil en kan. Mensen die beter weten wat ze willen en wat ze kunnen zijn beter in staat zich te verbinden met anderen.

2.Wij verbinden ons actief met andere mensen. Dat betekent dat we ten eerste openstaan voor andere mensen en andere ideeën. Ten tweede tonen we belangstelling voor andere mensen. Ten derde zijn we kritisch, zowel naar anderen toe als naar onszelf.

3.Wij roepen onze leiders op om gehoor te geven aan onze oproep tot verbinding. We vragen hen om te stoppen met polariseren en om op een proactieve manier hun invloed aan te wenden om conflicten te beëindigen. Een echte leider verbindt, niet alleen zijn of haar medestanders maar ook zijn of haar tegenstanders.

4.Door te leven en te handelen volgens de principes van verbinding en door de kracht en mogelijkheden van verbinding te laten zien hopen we anderen te inspireren. De beste manier om verbinding te stimuleren is door zelf te ervaren wat de voordelen zijn van een verbonden leven en een verbonden wereld.

Met dank aan - Bron: &Samhoud Blauwe Bal van Verbinding 2010